Skip links

DRENERING

Visste du at overflatevann kan gi store skader på bygg, vei og mark? Store mengder regnvann vil over tid tære på byggemasser og beplantning, og føre til at dyrka mark ikke lenger er dyrkbar. Åsane Maskin og VVS AS sørger for at dreneringen holder høy standard på din eiendom. Du skal ikke trenge å bekymre deg for at overflatevann samler seg opp. Vi har lang erfaring med både graving og alt innen rørarbeid, noe som er en perfekt kombinasjon ved utførelse av omfattende dreneringsarbeid. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om hva vi kan utføre.  

Har du et
spørmål?